Thư viện trường em có 6 dãy chứa sách mỗi dãy có 12 kệ sách mỗi kệ xếp được 155 quyển sách . Hỏi thư viện trường có bao nhiêu quyển sách

Question

Thư viện trường em có 6 dãy chứa sách mỗi dãy có 12 kệ sách mỗi kệ xếp được 155 quyển sách . Hỏi thư viện trường có bao nhiêu quyển sách

in progress 0
Philomena 1 year 2020-11-03T07:36:36+00:00 2 Answers 77 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-03T07:38:18+00:00

  Thư viện trường có số sách là :

  6 x 12 x 155 = 11160 quyển sách

                       Đáp số : 11160 quyển sách

  0
  2020-11-03T07:38:22+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Số quyển sách thư viện trường em có là:
         155.12.6=11160 (quyển sách)
  Vậy thư viện trường có 11160 quyển sách

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )