Thu gọn đa thức sau thành nhân tử : a (3x-1)^2-49.(x+2)^2 b (x^2-9)+2xy+y^2 c 25x^2- 9 – (5x+3).(x+1) Các b làm nhanh nhé mik cần gấp lắm nhớ làm đầy

Question

Thu gọn đa thức sau thành nhân tử :
a (3x-1)^2-49.(x+2)^2
b (x^2-9)+2xy+y^2
c 25x^2- 9 – (5x+3).(x+1)
Các b làm nhanh nhé mik cần gấp lắm nhớ làm đầy đủ nhé (sẽ vote 5 sao , câu trả lời hay nhất và cảm ơn nữa) . Mik cảm ơn trước ạ . <3

in progress 0
Euphemia 1 year 2020-10-21T00:08:25+00:00 1 Answers 120 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-21T00:10:05+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  a, (3x-1)^2-49.(x+2)^2<=> x=-15/4,

                                          x=-13/10

  b, (x^2-9)+2xy+y^2= y^2+2xy+x^2-9

                               hoặc (y+x-3)(y+x+3)

  c, 25x^2- 9 – (5x+3).(x+1) <=>x=-3/5,

                                               x=1

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )