Thời gian ngắn nhất để một chất điểm dao động điều hòa đi từ vị trí có động năng bằng thế năng dao động đến vị trí động năng bằng 3 lần thế

Question

Thời gian ngắn nhất để một chất điểm dao động điều hòa đi từ vị trí có động năng bằng thế năng dao động đến vị trí động năng bằng 3 lần thế năng dao động là 0,1s . Tần số dao dộng là

in progress 0
Thông Đạt 7 months 2021-07-20T20:51:45+00:00 1 Answers 16 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-20T20:53:21+00:00

  Answer:

  what language is this?

  Explanation:

  I dont know this.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )