thơ trung đại thuộc những chủ đề nào trình bày nội dung và nghệ thuật của các bài thơ đó

Question

thơ trung đại thuộc những chủ đề nào trình bày nội dung và nghệ thuật của các bài thơ đó

in progress 0
Khoii Minh 3 months 2021-06-24T12:07:15+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-06-24T12:08:19+00:00

  $\text{Nội dung}$

  $\text{thơ trung đại thuộc chủ đề là thơ đường luột}$

  $\text{các thơ trung đại đều thể hiện lòng yêu nước}$

  $\text{,khẳng định nền chủ quyền của nhân dân,ý chí giữ vững chủ quyền,…}$

  $\text{yêu quê hương,tình cảm bạn bè,….}$

  $\text{Nghệ thuột}$

  $\text{-tính quy phạm và phá vỡ quy luột}$

  $\text{-Khuynh hướng trang nhã,bình dị}$

  $\text{-tiếp thu và dân tộc văn hóa}$

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )