Thiết kế mạch điện tử sử dụng chân ngõ ra (I/O) của arduino UNO để lái relay 12VDC/500mA sao cho chân Arduino xuất ra tín hiệu 5V thì relay

Question

Thiết kế mạch điện tử sử dụng chân ngõ ra (I/O) của arduino UNO để lái relay 12VDC/500mA sao cho chân Arduino xuất ra tín hiệu 5V thì relay đóng, ngược lại chân I/O arduino xuất tín hiệu 0V thì relay hở. Mạch lái dùng BJT

in progress 0
Farah 6 months 2021-07-21T15:57:58+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

    0
    2021-07-21T15:59:49+00:00

    Answer:

    Mình cũng không biết làm bạn ơi =)))

    Explanation:

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )