There are four season in my country .They are spring,summer,fall and winter .In the spring ,the usually warm.Sometime,is it cold,but not very cold.Th

Question

There are four season in my country .They are spring,summer,fall and winter .In the spring ,the usually warm.Sometime,is it cold,but not very cold.There are many flowers in the spring .In the summer,the day is long and the night in short.We often go to swimming in the season.This fall is the season of fruits.In the winter,it’s usually verry cold.The day is short and the night is long.
1.How many season are there in the year?What are they?
2.What are there in the spring?
3.Is the day long or short in the winter?
4.What is the weather like in the winter?
5.What do they often do in the summer?
6.Do they often go swimming in the fall?

in progress 0
Vân Khánh 1 year 2020-10-21T14:25:15+00:00 3 Answers 86 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-21T14:27:06+00:00

  1. There are four season in my country: Spring,summer,fall and winter.

  2. There are many flowers in the spring.

  3. In the summer,the day is long .

  4. In the winter,it’s usually very cold.

  5. No, they don’t.

  0
  2020-10-21T14:27:11+00:00

  1.There are four season in the year.They are spring,summer,fall and winter

  2.There are many flowers in the spring

  3.In the winter,the day is short 

  4.In the winter, it’s usually verry cold

  5.They often go to swimming in the summer

  6.No,they don’t

  0
  2020-10-21T14:27:21+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo in the spring các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )