Theo tác giả địa thế thành Đại Là có những thuận lợi gì để có thế chính làm nơi đóng đô Làm hộ tôi Trả lời ngắn gọn không cần dài

Question

Theo tác giả địa thế thành Đại Là có những thuận lợi gì để có thế chính làm nơi đóng đô
Làm hộ tôi
Trả lời ngắn gọn không cần dài

in progress 0
Yến Oanh 7 months 2021-07-05T17:18:57+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-05T17:19:58+00:00

  * Theo tác giả địa thế thành Đại Là có những thuận lợi : Vị thế thành Đại La thuận lợi về nhiều mặt.

  – Xét về mặt lịch sử thì Đại La là kinh đô cũ của Cao Vương , là vùng đất thắng địa đã từng được chọn làm kinh đô .

  –  Về mặt địa lí:  “Nơi trung tâm trời đất; được cái thế rồng cuộn hổ ngồi“, bốn hướng đều thông thoáng lại ở thế “nhìn sông dựa núi” vững vàng, “địa thế rộng mà bằng; đất đai cao mà thoáng“. Trên địa thế ấy, dân cư sẽ tránh được lụt lội mà “muôn vật cũng rất mực phong phú tốt tươi“.

  – thông thương, giao lưu: “Thật là chốn tụ hội trọng yếu của bốn phương đất nước“.

  – Nơi định đô mới này sẽ đáp ứng được vai trò là đầu mối trung tâm của kinh tế, chính trị, văn hoá của đất nước.

   

  0
  2021-07-05T17:20:48+00:00

  Theo tác giả địa thế thành Đại Là có những thuận lợi gì để có thế chính làm nơi đóng đô.

  • Thuận lợi về mặt địa lí sẽ kéo theo những thuận lợi về giao lưu và thông thương. 
  • Nơi định đô sẽ đáp ứng vài trò là đầu mối của trung tâm trong kinh tế, văn hoá và chính trị của đất nước

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )