Theo em,tại sao lớp trẻ lại được coi là những người chủ thực sự của đất nước?

Question

Theo em,tại sao lớp trẻ lại được coi là những người chủ thực sự của đất nước?

in progress 0
Đan Thu 7 months 2021-07-19T04:42:26+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

    0
    2021-07-19T04:43:39+00:00

      Lớp trẻ được coi là những người chủ thực sự của đất nước là bởi vì họ là những người trẻ tuổi, có sức khỏe, có sức trẻ, có tri thức và lòng nhiệt huyết. Chính những con người đó mới đang nagỳ càng đem tài năng của mình cống hiến cho tổ quốc.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )