theo em lão hạc có những nỗi khổ nào ? giải giùm em ik mọi người ơi mai em ktra rùi

Question

theo em lão hạc có những nỗi khổ nào ?
giải giùm em ik mọi người ơi mai em ktra rùi

in progress 0
Mộc Miên 6 months 2021-08-26T05:07:51+00:00 1 Answers 10 views 0

Answers ( )

    0
    2021-08-26T05:09:10+00:00

    Lão thiếu cả vật chất lẫn tinh thần:

    Tiền không,bệnh nặng ,gia đình bỏ lão mà đi(vợ mất,con làm xa) chỉ còn cậu Vàng nhưng cũng phái bán=≥quần túng bế tắc

    Nhưng lão rts có tình yêu thương,tự trọng 

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )