Theo anh chị chúng ta cần làm gì để tránh nảy sinh lòng đố kỵ?

Question

Theo anh chị chúng ta cần làm gì để tránh nảy sinh lòng đố kỵ?

in progress 0
Vân Khánh 9 months 2021-06-04T23:10:04+00:00 2 Answers 29 views 0

Answers ( )

  0
  2021-06-04T23:11:18+00:00

  Tránh gây ra mâu thuẫn

  k đố kị với người khác

  0
  2021-06-04T23:11:32+00:00

  -Thừa nhận bạn đang gặp vấn đề do ganh tỵ

  -Suy nghĩ kỹ về lòng đố kỵ của mình

  Xin hay nhất 

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )