Thêm từ để tạo thành câu nghi vấn và cầu khiến với thông tin ‘An lau nhà’. Giúp mình với

Question

Thêm từ để tạo thành câu nghi vấn và cầu khiến với thông tin ‘An lau nhà’. Giúp mình với

in progress 0
RobertKer 6 months 2021-07-19T22:31:34+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-19T22:33:29+00:00

  Câu nghi vấn:An lau nhà phải không ?

  Câu cầu khiến:An lau nhà giúp mình đi.

                          An lau nhà đi

  0
  2021-07-19T22:33:32+00:00

  An lau nhà

  => Câu nghi vấn : An lau nhà đấy à?

  => Câu cầu khiến : An lau nhà đi!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )