thêm trạng ngữ : e làm sai mất bài toán cuối

Question

thêm trạng ngữ :
e làm sai mất bài toán cuối

in progress 0
Mộc Miên 4 months 2021-07-05T01:44:07+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-05T01:45:23+00:00

  Vừa nãy em làm sai mất bài cuối

  Xin ctlhn

  0
  2021-07-05T01:45:41+00:00

                                                                     Bài làm 

                        Trạng ngữ trong câu : Vào giờ kiểm tra 

                                   ↓↓↓

                        Câu hoàn chỉnh : Vào giờ kiểm tra em làm sai mất bài toán cuối

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )