Thể tích của hình hộp chữ nhật là 25,2cm3, chiều cao của hình là 2,8cm. Diện tích đáy của hình hộp chữ nhật đó bằng ……….cm2.

Question

Thể tích của hình hộp chữ nhật là 25,2cm3, chiều cao của hình là 2,8cm. Diện tích đáy của hình hộp chữ nhật đó bằng ……….cm2.

in progress 0
Helga 2 years 2021-04-21T03:01:34+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-21T03:02:55+00:00

  Diện tích đáy của hình hộp chữ nhật đó là :

  `25,2 : 2,8 =  9 (cm^2)`

     Đáp số `: 9cm^2`

  `=>` Giải thích : thể tích hình hộp chữ nhật tính bằng công thức : chiều dài x chiều rộng x chiều cao

  Mà đề bài cho chiều cao và thể tích hình hộp chữ nhật rồi nên ta tính được tích của chiều dài và chiều rộng. Đây cũng chính là diện tích đáy của hình hộp chữ nhật đó 

  0
  2021-04-21T03:02:57+00:00

  Đáp án:9cm2

   

  Giải thích các bước giải:

   Diện tích đáy là:

  25,2:2,8=9(cm2)

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )