Thế nào là từ đơn?Từ phức?Cho ví dụ?Có mấy loại từ phức?Mỗi loại cho 2 ví dụ. ( giúp em với ạ )

Question

Thế nào là từ đơn?Từ phức?Cho ví dụ?Có mấy loại từ phức?Mỗi loại cho 2 ví dụ.
( giúp em với ạ )

in progress 0
Euphemia 3 weeks 2021-07-09T08:29:23+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-09T08:30:48+00:00

  từ đơn là từ chỉ có một âm tiết.

  từ phức là từ gồm hai âm tiết trở lên

  vd: từ phức là: dãy núi , phép lạ , thần kì , lí tưởng , non sông,…..

  từ đơn: thần, tôi, nó, cái, ăn, …..

  có 2 loại từ phức là từ láy và từ ghép.

  vd: từ láy: long lanh, nao núng.

  từ ghép : công chúa, xét xử

  0
  2021-07-09T08:31:07+00:00

  +Từ đơn là là từ chỉ có một tiếng có nghĩa tạo thành

  -VD: Tốt, ngày, …

  +Từ phức ít nhất từ 2 hoặc nhiều hơn 2 từ tạo thành

  – VD: Vui vẻ, câu lạc bộ, ..

  Cho mk ctlhn cho nhóm nhé

  Cảm ơn chủ tus trước nè

  @ No copy

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )