Thế nào là lai phân tích ? Phát biểu quy luật phân li và quy luật phân li độc lập ? Ứng dụng quy luật của phân li độc lập ?

Question

Thế nào là lai phân tích ? Phát biểu quy luật phân li và quy luật phân li độc lập ? Ứng dụng quy luật của phân li độc lập ?

in progress 0
Hưng Khoa 9 months 2021-04-18T20:57:09+00:00 3 Answers 203 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-18T20:59:01+00:00

   

  Kiểu gen là tổ hợp toàn bộ các gen trong tế bào của cơ thể.

  Thông thường khi nói tới kiểu gen của một cơ thể, người ta chỉ xét một vài cặp gen liên quan tớ các tính trạng đang được quan tâm như: kiểu gen AA quy định hoa đổ, kiểu gen aa quy định hoa trắng. Kiểu gen chứa cặp gen gồm 2 gen tương ứng giống nhau gọi là thể đồng hợp như: AA – thể đồng hợp trội, aa – kiểu đồng hợp lặn. Kiểu gen chứa cặp gen gồm 2 gen tương ứng khác nhau gọi là thể dị hợp (Aa). Như trong thí nghiệm của Menđen, tính trạng trội hoa đỏ ở F2 do 2 kiểu gen AA và Aa cùng biểu hiện.

  Phép lai phân tích là phép lai giữa cá thể mang tính trạng trội cần xác định kiểu gen với cá thể mang tính trạng lặn. Nếu kết quả của phép lai là đồng tính thì cá thể mang tính trạng trội có kiểu gen đồng hợp, còn kết quả phép lai là phân tính thì cá thể đó có kiểu gen dị hợp.


  Nội dung của quy luật phân li độc lập: “Các cặp nhân tố di truyền (cặp gen) đã phân li độc lập trong quá trình phát sinh giao tử”.

  VD:
  – Tạo giống lúa giàu vitamin A, chống sâu bệnh.
  – Tạo chủng E.coli được cấy gen mã hóa insulin ở người trên diện rộng.
  – Lai lợn ỉ Móng Cái với Đại Bạch tạo F1 thịt thơm ngon, sức chống chịu tốt, lợn con mới đẻ đã nặng từ 0,7 – 0,8 kg, tăng trọng nhanh.

  0
  2021-04-18T20:59:02+00:00

  Phép lai phân tích là phép lai giữa cá thể mang tính trạng trội cần xác định kiểu gen với cá thể mang tính trạng lặn. Nếu kết quả của phép lai là đồng tính thì cá thể mang tính trạng trội có kiểu gen đồng hợp, còn kết quả phép lai là phân tính thì cá thể đó có kiểu gen dị hợp.

  Ví dụ: A_ x aa → Aa : 1aa → A_ là Aa

  Quy luật phân li: Mỗi tính trạng do một cặp alen quy định, một có nguồn gốc từ bố, một có nguồn gốc từ mẹ. Các alen tồn tại trong tế bào một cách riêng rẽ, không hòa trộn vào nhau. Khi hình thành giao tử, các thành viên của một cặp alen phân li đồng đều về các giao tử, nên 50% số giao tử chứa alen này còn 50% giao tử chứa alen kia

  Quy luật phân li độc lập: Các cặp nhân tố di truyền (cặp gen) đã phân li độc lập trong quá trình phát sinh giao tử.

  Ứng dụng:

  – Xuất hiện những biến dị tổ hợp vô cùng phong phú ở các loài sinh vật giao phối. Loại biến dị này là một trong những nguồn nguyên liệu quan trọng đôi với chọn giống và tiến hoá.

  – Biến dị tổ hợp có ý nghĩa quan trọng đối với chọn giống, tạo thành những tổ hợp gen mới, từ đó tạo ra những kiểu hình mới có năng suất tốt hơn phục vụ cho quá trình sản xuất của con người.

  0
  2021-04-18T20:59:16+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo lai phân tích là gì các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )