Thế nào là kể chuyện tưởng tượng ?

Question

Thế nào là kể chuyện tưởng tượng ?

in progress 0
Nem 2 weeks 2021-07-09T12:01:09+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-09T12:02:14+00:00

  Truyện tưởng tượng là những truyện do người kễ nghĩ ra bằng trí tưởng tượng của mình, không có sẵn trong sách vở hay trong thực tế, nhưng có một ý nghĩa nào đó.

  Truyện tưởng tượng được kể ra một phần dựa vào những điều có thật, có ý nghĩa, rồi tưởng tượng cho thú vị và làm cho ý nghĩa thêm nổi bật.

  #nocopy

  xin hay nhất, học tốt

  0
  2021-07-09T12:02:37+00:00

  Truyện tưởng tượng là những truyện do người kễ nghĩ ra bằng trí tưởng tượng của mình, không có sẵn trong sách vở hay trong thực tế, nhưng có một ý nghĩa nào đó.

  Truyện tưởng tượng được kể ra một phần dựa vào những điều có thật, có ý nghĩa, rồi tưởng tượng cho thú vị và làm cho ý nghĩa thêm nổi bật.

  Mong câu trả lời hay nhất

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )