Thế nào là gốc Neo và đặc điểm cấu tạo? Thế nào là gốc Iso và đặc điểm cấu tạo? Thế nào là gốc Sec và đặc điểm cấu tạo? Thế nào là gốc Tert và đặc điể

Question

Thế nào là gốc Neo và đặc điểm cấu tạo?
Thế nào là gốc Iso và đặc điểm cấu tạo?
Thế nào là gốc Sec và đặc điểm cấu tạo?
Thế nào là gốc Tert và đặc điểm cấu tạo?
Mọi người giúp em vs ạ, em cảm ơn ạ.

in progress 0
Lệ Thu 1 year 2020-11-10T09:17:15+00:00 2 Answers 40 views 0

Answers ( )

 1. – Đối với tên hidrocacbon:

  “iso” dùng để chỉ hidrocacbon có 1 nhóm metyl gắn ở C thứ 2. 

  VD: isobutan (2-metylpropan) 

  $CH_3-CH(CH_3)-CH_3$

  neo” dùng để chỉ hidrocacbon có 2 nhóm metyl gắn ở C thứ 2.

  VD: neopentan (2,2-đimetylpropan) 

  $(CH_3)_4-C$ 

  – Đối với tên nhánh: 

  “iso” dùng để chỉ nhánh có 1 nhóm metyl gắn ở C thứ 2. 

  VD: isobutyl clorua (1-clo-2-metylpropan): 

  $CH_3-CH(CH_3)-CH_2Cl$ 

  “sec” dùng để chỉ nhánh mà vị trí đặt nhóm thế ở C bậc II. 

  VD: sec-butyl clorua (2-clobutan):

  $CH_3-CH_2-CH(CH_3)-CH_2Cl$ 

  “tert” dùng để chỉ nhánh mà vị trí đặt nhóm thế ở C bậc III. 

  VD: tert-butyl clorua (2-clo-2-metylpropan)

  $CH_3-CHCl(CH_3)-CH_3$

  0
  2020-11-10T09:19:22+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo iso neo sec tert là gì các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )