Thế nào là 3 điểm thẳng hàng

Question

Thế nào là 3 điểm thẳng hàng

in progress 0
Delwyn 9 months 2020-10-29T21:52:02+00:00 2 Answers 90 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-29T21:53:57+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Chữ em tôi nó xấu quá !

  the-nao-la-3-diem-thang-hang

  0
  2020-10-29T21:53:59+00:00

  – Thế nào là ba điểm thẳng hàng? 

  + Ba điểm thẳng hàng khi chúng cùng thuộc một đường thẳng.

  + Ba điểm không thẳng hàng khi chúng  không cùng thuộc bất kì một đường thẳng nào.

  – Quan hệ giữa ba điểm thẳng hàng 

  Trong ba điểm thẳng hàng, có một và chỉ một điểm nằm giữa hai điểm còn lại.

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )