thay tỉ số giữa các số hửu tỉ bằng tỉ số giữa các số nguyên a)1,2:3,24

Question

thay tỉ số giữa các số hửu tỉ bằng tỉ số giữa các số nguyên
a)1,2:3,24

in progress 0
Ladonna 1 year 2020-10-31T16:58:41+00:00 2 Answers 58 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-31T16:59:47+00:00

  Đáp án:

  `10 : 27` 

  Giải thích các bước giải:

  `a) 1,2 : 3,24 = (1,2 . 100) : (3,24 . 100)`

  `= 120 : 324 = 10 : 27`

  Hóc tốt. Nocopy

  0
  2020-10-31T17:00:03+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   $1,2:3,24=\frac{1,2}{3,24}=\frac{1,2.100}{3,24.100}=\frac{120}{324}=\frac{120:12}{324:12}=\frac{10}{27}$

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )