Thầy Cô và các bạn ơi giải giúp em bài này nhé!

Question

Thầy Cô và các bạn ơi giải giúp em bài này nhé!
thay-co-va-cac-ban-oi-giai-giup-em-bai-nay-nhe

in progress 0
Latifah 8 tháng 2020-11-02T08:20:49+00:00 2 Answers 54 views 0

Answers ( )

 1. Bạn xem hình

  thay-co-va-cac-ban-oi-giai-giup-em-bai-nay-nhe

 2. Đáp án:

  b) $\left[\begin{array}{l}x = \dfrac{\pi}{6} + k\dfrac{2\pi}{3}\\x =- \dfrac{\pi}{2} + k2\pi\end{array}\right.\quad (k \in \Bbb Z)$

  b1) $\left[\begin{array}{l}x= \dfrac{\pi}{12} + k\dfrac{\pi}{3}\\x = \dfrac{\pi}{4}+ k\pi\end{array}\right.\quad (k\in\Bbb Z)$

  Giải thích các bước giải:

  b) $\cos2x = \sin x$

  $\Leftrightarrow \cos2x = \cos\left(\dfrac{\pi}{2} – x\right)$

  $\Leftrightarrow \left[\begin{array}{l}2x = \dfrac{\pi}{2} – x + k2\pi\\2x = x – \dfrac{\pi}{2} + k2\pi\end{array}\right.$

  $\Leftrightarrow \left[\begin{array}{l}x = \dfrac{\pi}{6} + k\dfrac{2\pi}{3}\\x =- \dfrac{\pi}{2} + k2\pi\end{array}\right.\quad (k \in \Bbb Z)$

  b1) $\sin4x = \cos2x$

  $\Leftrightarrow \sin4x = \sin\left(\dfrac{\pi}{2} – 2x\right)$

  $\Leftrightarrow \left[\begin{array}{l}4x = \dfrac{\pi}{2} – 2x + k2\pi\\4x = \dfrac{\pi}{2} + 2x + k2\pi\end{array}\right.$

  $\Leftrightarrow \left[\begin{array}{l}x= \dfrac{\pi}{12} + k\dfrac{\pi}{3}\\x = \dfrac{\pi}{4}+ k\pi\end{array}\right.\quad (k\in\Bbb Z)$

Leave an answer