Thầy cô cho em hỏi câu này: chỉ ra 02 biện pháp tu từ được sử dụng trong câu: “Một chút thất bại cũng như mây mù kéo đến, có thể làm em rút vào tổ kén

Question

Thầy cô cho em hỏi câu này: chỉ ra 02 biện pháp tu từ được sử dụng trong câu: “Một chút thất bại cũng như mây mù kéo đến, có thể làm em rút vào tổ kén u uất, bi quan”. Em cảm ơn.

in progress 0
Thu Nguyệt 5 months 2021-08-22T11:53:06+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-22T11:54:32+00:00

  1. Biện pháp tu từ : so sánh 

  *Một chút thất bại cũng như mây mù kéo đến

  -> Qua câu trên , cho thấy rằng chỉ một chút thất bại thôi cũng làm mình có một chút cảm tính thay đổi lệch đi hẳn . Nó như một thứ gì đó đen tối che đường làm mình không dám bước đi tiếp tục nữa . Cách so sánh này cũng làm nổi bật lên được một trân lí đúng đắn .

  2. Biện pháp tu từ : liệt kê 

  **em rút vào tổ kén u uất, bi quan

  -> Làm tăng tính biểu cảm, thuyết phục người đọc hiểu rõ hơn về nghĩa của câu trên.

  0
  2021-08-22T11:54:46+00:00

  “Một chút thất bại cũng như mây mù kéo đến, có thể làm em rút vào tổ kén u uất, bi quan”.

  `=>` Biện pháp tu từ :

  – so sánh : thất bại như mây mù 

  – liệt kê : u uất, bi quan

  `->` tác dụng : Lấy cái trừu tượng so sánh với cái cụ thể nhằm cụ thể hóa sự vật hiện tượng được nói tới (ở đây là thất bại). Nếu không có ý chí, tinh thần vững vàng thì một chút thất bại cũng khiến bạn phải u uất, bi quan rồi rơi vào tổ kén, khóa mình với thế giới xung quanh. So sánh, liệt kê ấy không chỉ làm cho câu thêm sinh động, phong phú mà còn nêu lên giá trị, ý nghĩa của thất bại đối với mỗi người trong cuộc sống.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )