Thật đáng tiếc khi chúng ta thấy những tục lệ tốt đẹp ấy mất dần bằng những thức bóng bảy hào nhoáng và thô kệch bắt chước người ngoài Hãy tìm cụm chủ

Question

Thật đáng tiếc khi chúng ta thấy những tục lệ tốt đẹp ấy mất dần bằng những thức bóng bảy hào nhoáng và thô kệch bắt chước người ngoài
Hãy tìm cụm chủ vị giùp mk nhé

in progress 0
Thanh Hà 9 months 2021-04-24T16:05:09+00:00 2 Answers 32 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-24T16:06:23+00:00

  chúng ta thấy những tục lệ tốt đẹp ấy mất dần

  0
  2021-04-24T16:06:29+00:00

  Ý NGHĨA: khuyên chúng ta phải luôn giữ tục lệ tốt đẹp ấy 

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )