Tên 18 vị Vua Hùng có thật ko mn??

Question

Tên 18 vị Vua Hùng có thật ko mn??

in progress 0
Euphemia 2 years 2020-12-09T05:16:32+00:00 3 Answers 28 views 0

Answers ( )

  0
  2020-12-09T05:18:25+00:00

  Tên 18 vị cua Hùng là có thật theo lịch sử : 

  1. Kinh Dương Vương(涇陽王): 2879 – 2794 TCN (số năm trị vì là ước đoán). Huý là Lộc Tục (祿續).
  2. Hùng Hiền vương(雄賢王), còn được gọi là Lạc Long Quân (駱龍君 hoặc 雒龍君 hoặc 貉龍君): 2793 – 2525 TCN. Huý là Sùng Lãm (崇纜).
  3. Hùng Lân vương (雄麟王): 2524 – 2253 TCN
  4. Hùng Việp vương (雄曄王): 2252 – 1913 TCN
  5. Hùng Hi vương (雄犧王): 1912 – 1713 TCN (phần bên trái chữ “hi” 犧 là bộ “ngưu” 牛)
  6. Hùng Huy vương (雄暉王): 1712 – 1632 TCN
  7. Hùng Chiêu vương (雄昭王): 1631 – 1432 TCN
  8. Hùng Vĩ vương (雄暐王): 1431 – 1332 TCN
  9. Hùng Định vương (雄定王): 1331 – 1252 TCN
  10. Hùng Hi vương (雄曦王): 1251 – 1162 TCN (phần bên trái chữ “hi” 犧 là bộ “nhật” 日)
  11. Hùng Trinh vương (雄楨王): 1161 – 1055 TCN
  12. Hùng Vũ vương (雄武王): 1054 – 969 TCN
  13. Hùng Việt vương (雄越王): 968 – 854 TCN
  14. Hùng Anh vương (雄英王): 853 – 755 TCN
  15. Hùng Triêu vương (雄朝王): 754 – 661 TCN
  16. Hùng Tạo vương (雄造王): 660 – 569 TCN
  17. Hùng Nghị vương (雄毅王): 568 – 409 TCN
  18. Hùng Duệ vương (雄睿王): 408 – 258 TCN

  0
  2020-12-09T05:18:32+00:00

  Kinh Dương Vương

  Hùng Hiền vương

  Hùng Lân vương

  Hùng Việp vương

  Hùng Hi vương

  Hùng Huy vương

  Hùng Chiêu vương

  Hùng Vĩ vương

  Hùng Định vương

  Hùng Hi vương

  Hùng Trinh vương

  Hùng Vũ vương

  Hùng Việt vương

  Hùng Anh vương

  Hùng Triêu vương

  Hùng Tạo vương

  Hùng Nghị vương

  Hùng Duệ vương

  0
  2020-12-09T05:18:40+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo tên 18 vị vua hùng các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )