tàu thủy khi xuôi dòng có vận tốc 35,6 km/giờ khi ngược dòng với vận tốc 17,4 km/giờ Tính vận tốc của tàu khi nước yên lặng? giúp con em mình với . Mì

Question

tàu thủy khi xuôi dòng có vận tốc 35,6 km/giờ khi ngược dòng với vận tốc 17,4 km/giờ Tính vận tốc của tàu khi nước yên lặng?
giúp con em mình với . Mình lớp 8 quên luôn bài lớp 5

in progress 0
Helga 9 months 2021-05-10T04:31:17+00:00 2 Answers 18 views 0

Answers ( )

  0
  2021-05-10T04:32:36+00:00

  @`Kay`
  Vận tốc của dòng nước là:
  (35,6-17,4):2=9,1 (km/giờ)
  Vận tốc tàu thủy khi nước yên lặng là:
  35,6-9,1=26,5 (km/giờ)
  Đáp số: 26,5 (km/giờ)

   

  0
  2021-05-10T04:32:37+00:00

  a, Gọi vận tốc dòng nước là : x

  Ta có : 35,6 – x = 17,4 + x

  ⇔ 35,6 – 17,4 = x + x

  ⇔ 18,2 = 2x

  ⇔ 18,2 : 2 = x

  ⇔ 9,1 = x

       Vận tốc của tàu thủy khi nước lặng là :

         17,4 + 9,1 = 26,5 ( km / giờ )

                     Đáp số : 26,5 km / giờ

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )