Tạta5i sao -6 <= 3m ạ

Question

Tạta5i sao -6 <= 3m ạ
tata5i-sao-6-3m-a

in progress 0
Verity 9 months 2020-11-02T00:02:27+00:00 1 Answers 46 views 0

Answers ( )

    0
    2020-11-02T00:04:18+00:00

    Tại vì để hàm số đồng biến trên $(-∞;-6)$ thì nghiệm của mẫu không được nằm trong khoảng đó, nếu nghiệm của mẫu nằm trong khoảng đó thì hàm số sẽ bị gián đoạn, hay nói cách khác hàm số không xác định tại điểm đó nên nó không thể đồng biến trên $(-∞;-6)$

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )