tất cả mọi cảnh vật ,mọi người đều hân hoan dõi theo áng mây huyền diệu . xác định chủ ngữ vị ngữ

Question

tất cả mọi cảnh vật ,mọi người đều hân hoan dõi theo áng mây huyền diệu . xác định chủ ngữ vị ngữ

in progress 0
Khải Quang 2 months 2021-07-30T06:25:07+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-30T06:26:28+00:00

  chủ ngữ Vị ngữ của câu là:

  Tất cả mọi cảnh vật ,mọi người đều hân hoan dõi theo áng mây huyền diệu.

          CN                                                VN                              

  0
  2021-07-30T06:26:43+00:00

  Chủ ngữ: Tất cả mọi cảnh vật ( Chủ ngữ thứ nhất)

  Mọi người ( Chủ ngữ thứ hai)

  Vị ngữ: đều hân hoan dõi theo áng mây huyền diệu

  $Cáo$/$Olympia$

  Hok tốt nhé bạn iu! ????

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )