Tập tất cả các giá trị của m để hàm số y=x^3−3mx^2+3x+1 đồng biến trên R là:

Question

Tập tất cả các giá trị của m để hàm số y=x^3−3mx^2+3x+1 đồng biến trên R là:

in progress 0
Mít Mít 1 year 2020-11-20T23:29:26+00:00 2 Answers 125 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-20T23:30:52+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  tap-tat-ca-cac-gia-tri-cua-m-de-ham-so-y-3-3m-2-3-1-dong-bien-tren-r-la

  0
  2020-11-20T23:31:18+00:00

  Đáp án:

  `[-1 ; 1]`

  Giải thích các bước giải:

  `y’=3x^2−6mx+3`

  Hàm số đồng biến trên `R ⇔y’ ≥0 , ∀ x ∈ R `$(*)$

  Đạo hàm là hàm bậc hai nên:

  $(*)$` ⇔△(y’) = 36(m^2−1)≤0`

  `⇔m^2−1≤0⇔m∈[−1;1]`

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )