tập hợp các số tự nhiên lớn hơn 19 nhưng không vượt quá 25 bằng hai cách

Question

tập hợp các số tự nhiên lớn hơn 19 nhưng không vượt quá 25 bằng hai cách

in progress 0
Kiệt Gia 1 year 2020-10-31T13:47:02+00:00 2 Answers 81 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-31T13:48:06+00:00

  Giải thích các bước giải:

  Gọi tập hợp các số tự nhiên lớn hơn 19 nhưng không vượt quá 25 là A

  Cách 1

  A={20;21;22;23;24;25}

  Cách 2

  A={x∈N/19<x≤25}

  0
  2020-10-31T13:48:08+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Cách 1:  `A={20; 21; 22; 23; 24; 25}`

  Cách 2: `A = {x∈ N |19 < x ≤ 25 }`

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )