Tập hợp B gồm các số lẻ lớn hơn 3 nhỏ hơn 15 chỉ ra tính chất đặc trưng

Question

Tập hợp B gồm các số lẻ lớn hơn 3 nhỏ hơn 15 chỉ ra tính chất đặc trưng

in progress 0
Huy Gia 1 year 2020-11-14T01:00:35+00:00 2 Answers 64 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-14T01:01:59+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   `B={x=2k+1; 3<x<15}` 

  0
  2020-11-14T01:02:04+00:00

  B = {  x ∈ N / x = 2q + 1, q ∈ N, 3 < x < 15 }

  Dịch câu này ra kiểu:

  B = { x thuộc N sao cho x = 2 lần q ( q × 2 ) + 1, q thuộc t.h N, 3 < x < 15 }

  Tại sao  q × 2 + 1 lại = số lẻ:

  Ví dụ 1: ta thay q = 0 ⇒ 0 × 2 + 1 = 1 ⇔ số lẻ

  Ví dụ 2: ta thay q = 1 ⇒ 1 × 2 + 1 = 3 ⇔ số lẻ

  Ví dụ 3: ta thay q = 2 ⇒ 2 × 2 + 1 = 5 ⇔ số lẻ

  q có thể bằng bất kì số tự nhiên nào

  Xin ctlhn

  #Nocopy

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )