Tập giá trị của hàm số y=tanx là

Question

Tập giá trị của hàm số y=tanx là

in progress 0
Nick 1 year 2020-11-11T13:54:42+00:00 2 Answers 351 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-11T13:56:08+00:00

  Tập giá trị của hàm số `y = tan x` là:

  `T = RR`

   

  0
  2020-11-11T13:56:19+00:00

  Giải thích các bước giải:

  Ta có tập giá trị của hàm số `y=tanx` là `(−∞;+∞)`

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )