Tập E là tập các số tự nhiên có hai chữ số chia hết cho 5 tính số phần tử tập E

Question

Tập E là tập các số tự nhiên có hai chữ số chia hết cho 5 tính số phần tử tập E

in progress 0
Ben Gia 11 months 2020-11-01T21:57:12+00:00 2 Answers 78 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-01T21:58:31+00:00

  Tập E là tập các số tự nhiên có hai chữ số chia hết cho 5 tính số phần tử tập E

  giải:

  C1: E = {10; 15; 20; 25; 30; 35;40; 45; 50; 55; 60; 65; 70; 75; 80; 85; 90; 95}

  => 18 phần tử

  C2: Giải;

  số bế nhất có 2 chữ số chia hết cho 5 là 10

  số lớn nhất có 2 chữ số chia hết cho 5 là 95

  => số phần tử tập E là (95 – 10) : 5 + 1 = 18 phần tử

  XIN HAY NHẤT Ạ

  0
  2020-11-01T21:58:55+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  vì E là số tự nhiên có hai chữ số chia hết cho 5 nên

   $E=5k∈N|2≤k≤19$

  hay $E={10;15;…;90;95} $

  số phần tử của E: (95-10):5+1=18 phần tử

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )