Tân Binh,Ái Quốc ,Xâm Phạm ,Gia Vy ,gia tăng, gia sản từ Hán Việt giải ,giải nghĩa từ

Question

Tân Binh,Ái Quốc ,Xâm Phạm ,Gia Vy ,gia tăng, gia sản từ Hán Việt giải ,giải nghĩa từ

in progress 0
Doris 6 months 2021-07-26T22:47:46+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-26T22:48:46+00:00

  Tân binh:Lính mới vào

  Ái quốc:Yêu nước

  Gia Vy:???

  Gia tăng:Tăng thêm

  Gia sản:Tài sản gia đình/tộc

  Xâm phạm:Phạm đến

  0
  2021-07-26T22:49:21+00:00

  Tân Binh: Lính mới nhập ngũ.

  Ái Quốc:  Yêu nước.

  Xâm phạm: Lấn quyền lợi của người khác.

  Gia Vị: Thứ cho thêm vào thức ăn để tăng vị thơm ngon

  Gia tăng: Nâng cao lên, thêm vào.

  Gia sản:  Toàn thể tài sản của một gia đình.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )