tan ( $x^{2}$ + x + 3) = tan 2 Giải PTLG

Question

tan ( $x^{2}$ + x + 3) = tan 2
Giải PTLG

in progress 0
Kiệt Gia 1 year 2020-11-28T08:40:44+00:00 2 Answers 44 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-28T08:41:58+00:00

  Đáp án:

  `x_1 = (\sqrt{k4π – 3} – 1)/(2)`

  `x_2 = (-\sqrt{k4π – 3} – 1)/(2)`

  Giải thích các bước giải:

  `tan (x² + x + 3) = tan 2`

  `<=> x² + x + 3 = 2 + kπ`

  `<=> x² + x + 1 – kπ = 0`

  Ta có:

  `Δ = 1² – 4(1 – kπ) = 1 – 4 + k4π = k4π – 3`

  Vậy

  `x_1 = (\sqrt{k4π – 3} – 1)/(2)`

  `x_2 = (-\sqrt{k4π – 3} – 1)/(2)`

  0
  2020-11-28T08:42:10+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  tan-2-3-tan-2-giai-ptlg

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )