Tâm ống dẫn đặt dưới đường phân giới giữa nước và thuỷ ngân h1 = 820mm, chênh lệch chiều cao cột thuỷ ngân h2 = 880mm (Hg = 13,6). Ap suất

Question

Tâm ống dẫn đặt dưới đường phân giới giữa nước và thuỷ ngân h1 = 820mm, chênh lệch chiều cao cột thuỷ ngân h2 = 880mm (Hg = 13,6). Ap suất dư tại điểm A trong ống dẫn (at)?

in progress 0
Thu Giang 1 day 2021-07-21T21:36:28+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-21T21:37:39+00:00

  Answer:

  P = 79993.43245

  Explanation:

  Được –

  Vị trí tâm ống dẫn dưới đường thuỷ ngân h1 = 820 mm

  Chênh lệch chiều cao của cột thủy ngân h2 = 880mm

  Tỷ trọng của thủy ngân = 13,5951 g / cm3

  P = mật độ * gia tốc do trọng lực a * h

  Thay thế các giá trị đã cho, chúng ta nhận được –

  P = 13,5951 g / cm3 * 980,665 cm / s2 * (88-82) cm

  P = 79993.43245

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )