Tâm lí là gì? Phân tích biểu hiện và nguyên nhân của tính chủ thể trong tâm lý người. Lấy ví dụ Môn tâm lý học đại cương

Question

Tâm lí là gì? Phân tích biểu hiện và nguyên nhân của tính chủ thể trong tâm lý người. Lấy ví dụ
Môn tâm lý học đại cương

in progress 0
Vân Khánh 7 months 2021-06-13T19:38:58+00:00 1 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-06-13T19:40:24+00:00

  Tâm lý là tất cả những hiện tượng tinh thần nảy sinh trong đầu óc chúng ta, nó tham gia điều khiển, điều chỉnh những hành vi, hành động, hoạt động của con người

  Biểu hiện của tính chủ thể trong tâm lý người: 

  – Hoạt động nhận thức

  – Tình cảm 

  – Những thuộc tính tâm lý của nhân cách

  Ví dụ: A và B đều có năng lực như nhau về sự phát triển trí tuệ nhưng xu hướng của A khác xu hướng của B, từ đó A và B sẽ có cách lựa chọn nghề nghiệp khác nhau.

  Nguyên nhân:

  + bản thân người nhận cảm giác đó

  + sự rèn luyện của mỗi người để tự hình thành cho mình độ nhạy cảm cần thiết phù hợp với công việc và môi trường sống của mình.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )