Tam giác ABC cân tại A.,M,N,P lần lượt là trung điểm ab,ac,ca.cmr tam giác MNP cân

Question

Tam giác ABC cân tại A.,M,N,P lần lượt là trung điểm ab,ac,ca.cmr tam giác MNP cân

in progress 0
Adela 1 year 2020-11-28T10:11:33+00:00 2 Answers 47 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-28T10:12:38+00:00

  Cho mình 5 sao nhé
  tam-giac-abc-can-tai-a-m-n-p-lan-luot-la-trung-diem-ab-ac-ca-cmr-tam-giac-mnp-can

  0
  2020-11-28T10:12:41+00:00

  Vì $M$ là trung điểm $AB, P$ là trung điểm $AC$
  $→ MP$ là đường trung bình của $ΔABC$

  $→ MP//BC$ và $MP=\dfrac{1}{2}BC=BN=CN$

  $→ MPBN$ và $MPCN$ là hình bình hành

  $→ \widehat{B}=\widehat{MPN}, \widehat{C}=\widehat{PMN}$

  Mà $\widehat{B}=\widehat{C}$ (do $ΔABC$ cân)

  $→ \widehat{MPN}=\widehat{PMN}$

  $→ ΔMNP$ cân

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )