tại sao tố hữu là lá cờ đầu của thơ ca cách mạng?

Question

tại sao tố hữu là lá cờ đầu của thơ ca cách mạng?

in progress 0
Thu Thảo 8 months 2021-05-29T05:43:17+00:00 2 Answers 36 views 0

Answers ( )

  0
  2021-05-29T05:44:46+00:00

  @Meoss_

  * Vì Tổ Hữu là người đã khởi xướng nên nền thơ ca về Cách mạng nước ta. Ông là người dẫn đầu bằng những tác phẩm thơ ca Cách mạng thật giàu cảm xúc và ý nghĩa. Nhờ nguồn thúc đẩy giàu động lực từ ông mà các nhà văn, nhà thơ khác đã có nguồn cảm hứng để sáng tác ra các tác phẩm khác.

  0
  2021-05-29T05:45:04+00:00

  ` => ` 
     Tố Hữu là lá cơ đầu của thơ Cách Mạng vì mặc dù trước đây là một nhà tiểu tư sản nhỏ , làm thơ khá sớm ( 18 tuổi ông đã có tác phẩm đầu tay ) nhưng thơ ông luôn đi liền với lí tưởng sống : xóa áp bức , bất công , tạo dựng một cuộc sống tự do , độc lập cho dân tộc , lên án bọn cướp nước đồng thời thể hiện khát vọng hòa bình . Những bài thơ của ông mang nhiều nét trữ tình phong phú giống thơ mới nhưng đồng thời cũng mang một tâm hồn chiến sĩ , bộ đội cụ Hồ yêu nước , thương dân . Chính vì vậy , thơ ông chính là lá cờ đầu của những nét trữ tình mang dòng máu của Đảng .

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )