tại sao sông núi nước nam được coi là bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên sau đó còn bản tuyên ngôn độc lập nào

Question

tại sao sông núi nước nam được coi là bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên sau đó còn bản tuyên ngôn độc lập nào

in progress 0
Hải Đăng 6 months 2021-08-25T18:39:25+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

    0
    2021-08-25T18:41:14+00:00

        Bài thơ “Sông núi nước Nam” được coi là bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của dân tộc ta vì nó khẳng định chủ quyền về lãnh thổ của đất nước và nêu cao ý chí quyết tâm bảo vệ chủ quyền đó trước mọi kẻ thù xâm lược.Tiếp theo là bản tuyên ngôn độc lập ” Bình Ngô Đại Cáo” của Nguyễn Trãi và cuối cùng là bản tuyên ngôn độc lập của chủ tịch Hồ Chí Minh 

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )