Tại sao nói nỗi buồn trong bài thơ “Tràng Giang” trong sáng, có ý nghĩa?

Question

Tại sao nói nỗi buồn trong bài thơ “Tràng Giang” trong sáng, có ý nghĩa?

in progress 0
Thu Nguyệt 8 months 2021-06-24T17:55:07+00:00 1 Answers 7 views 0

Answers ( )

    0
    2021-06-24T17:56:33+00:00

    Nỗi buồn đó là nỗi buồn với sông với nước, với cảnh vật đìu hiu ở đây.

    Trong sáng đó là vì nỗi buồn đó chất chứa tình thương sự tiếc nuối của tác giả với nơi này.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )