tại sao lại là đoàn thuyền đánh cá mà không phải là con thuyền ? < đoàn thuyền đánh cá >

Question

tại sao lại là đoàn thuyền đánh cá mà không phải là con thuyền ? < đoàn thuyền đánh cá >

in progress 0
Khánh Gia 2 days 2021-07-21T20:56:00+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-21T20:57:13+00:00

  đoàn thuyền đánh cá nghĩa là có nhiều thuyền cùng đi với nhau

  con thuyền nghĩa là chỉ có 1 con thuyền

  0
  2021-07-21T20:57:50+00:00

  +Vì đoàn thuyền chỉ gồm có con người và con thuyền đi đánh cá gọi chung là đoàn thuyền chỉ chung nhiều người đánh cá.

  +Con thuyền đánh cá là chỉ 1 chiếc thuyền.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )