taị sao chuyện người con gái nam xương lại là tác phẩm đặt nền móng cho chủ nghĩa nhân đạo trong văn hóa việt nam

Question

taị sao chuyện người con gái nam xương lại là tác phẩm đặt nền móng cho chủ nghĩa nhân đạo trong văn hóa việt nam

in progress 0
Dulcie 1 year 2021-09-02T02:48:20+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

    0
    2021-09-02T02:50:16+00:00

    Vũ Nương là người con gái thùy mị nết na, Trương Sinh đem lòng yêu mến nên cưới nàng về. Chưa được bao lâu, Trương Sinh đi lính, để lại mẹ già và đứa con chưa kịp chào đời cho Vũ Nương chăm sóc. Ở nhà, Vũ Nương chăm lo thuốc thang cho mẹ chồng, khi mẹ mất nàng lo ma chay chu đáo cho mẹ, còn chăm sóc cả đứa con thơ.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )