Tại sao các số có chữ số tận cùng là 0 và 5 $\vdots$ 5 Hay còn gọi là chứng minh rằng số có chữ số tận cùng là 0 và 5 $\vdots$ 5

Question

Tại sao các số có chữ số tận cùng là 0 và 5 $\vdots$ 5
Hay còn gọi là chứng minh rằng số có chữ số tận cùng là 0 và 5 $\vdots$ 5

in progress 0
Amity 1 year 2020-10-31T03:55:23+00:00 2 Answers 66 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-31T03:56:42+00:00

  Đáp án:

   Số 5 nhân với số nào cũng chỉ có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5,

  Số 5 nhân với số nào thì kết quả cũng chia hết cho 5

  VD 5 x 3 = 15 , 15 ⋮ 5

  ⇒ số có chữ số tận cùng là 0 và 5 5

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2020-10-31T03:57:06+00:00

  Ta có 1 số n bất kì và:

  *Nếu n lẻ => 5⨉n là 1 số có tận cùng là 5.

  Vì ta xét trong bảng nhân 5:

  5⨉1=5

  5⨉3=15

  5⨉5=25

  5⨉7=35

  5⨉9=45

  *Nếu n chẵn => 5⨉n là 1 số có tận cùng là 0.

  Vì ta xét trong bảng nhân 5:

  5⨉2=10

  5⨉4=20

  5⨉6=30

  5⨉8=40

  5⨉10=50

  Vì vậy khi là phép chia,các số có tận cùng là 0 hoặc 5 sẽ chia hết cho 5.

  CHÚC CẬU HOK TỐT!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )