Tả lại cuộc thi, giao lưu an toàn giao thông ở trường .

Question

Tả lại cuộc thi, giao lưu an toàn giao thông ở trường .

in progress 0
Thu Hương 5 days 2021-07-22T19:33:54+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-22T19:35:04+00:00

                      BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

        GIAO LƯU TÌM HIỂU AN TOÀN GIAO THÔNG

           An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ

                    Năm học 2019 – 2020

           ĐỀ BÀI DÀNH CHO HỌC SINH KHỐI 3

  Họ và tên: ……………………………………………………………………………..

  Ngày sinh: ……………………………….. Giới tính: ………………………..

  Lớp: ………………………………………………………………………………….…

  Trường: …………………………………………………………………………………

  Địa chỉ nhà trường: Phường/xã …………..Quận/huyện: …………….

  Tỉnh/Thành phố: …………………………………………………………………….

  Số điện thoại (nếu có): …………………………………………………………….

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )