Suy nghĩ của em về chủ quyền biển đảo Việt Nam

Question

Suy nghĩ của em về chủ quyền biển đảo Việt Nam

in progress 0
Hồng Cúc 1 year 2021-09-01T22:19:52+00:00 1 Answers 13 views 0

Answers ( )

    0
    2021-09-01T22:21:26+00:00

    Biển đảo là một bộ phận quan trọng của đất nước ta. Hiện nay, vấn đề chủ quyền biển đảo Việt Nam chính là một trong những vấn đề chính trị quốc gia. Nhân dân ta từ bao nhiêu thời gian nay đều chung lòng thống nhất hướng về biển đảo, ra sức bảo vêh biển đảo quê hương. Đặc biệt là những người lính biển. Họ ngày đêm bám biển, rời xa gia đình để hoàn thành nhiệm vụ của mình. Có rất nhiều nước láng giềng nhăm nhe xâm lược biển đảo nước ta. Trung Quốc đã có những hành động xâm chiếm biển đảo ta khi đặt dàn khoan trái phép ngay tại vùng biển ta. Nhà nước ta đã sử dụng biện pháp hòa bình để giải quyết. Chủ quyền biển đảo là điều thiêng liêng của dân tộc Việt Nam mà ta phải gắng sức giữ gìn. Có thể nói, đây chính là vấn đề của quốc gia, rất quan trọng. Chúng ta hãy  cùng chung tay bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )