sưu tầm những câu tục ngữ tương tự với bài tục ngữ con người và xã hội

Question

sưu tầm những câu tục ngữ tương tự với bài tục ngữ con người và xã hội

in progress 0
Nho 1 week 2021-07-22T04:19:29+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-22T04:21:21+00:00

  – con hơn cha là nhà có phúc

  – con sâu làm rầu nồi canh

  -của bền tại người

  -nhìn mặt mà bắt hình dong

  -sắc nước hương trời

  xin hay nhất nhận giải mọi bài tập

  0
  2021-07-22T04:21:21+00:00

  – Con hơn cha nhà có phúc

  – Sẩy đàn tan nghé

  – Con sâu làm rầu nồi canh

  – Của bền tại người

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )