+Sưu tầm câu thơ thể hiện vai trò của văn chương lúc chống giặc của Nguyễn ĐÌnh Chiểu +Sưu tầm câu thơ kể về ông Nguyễn Đình Chiểu ( mù mắt nhưng tâm

Question

+Sưu tầm câu thơ thể hiện vai trò của văn chương lúc chống giặc của Nguyễn ĐÌnh Chiểu
+Sưu tầm câu thơ kể về ông Nguyễn Đình Chiểu ( mù mắt nhưng tâm trí không mù )

in progress 0
Amity 5 months 2021-08-18T16:35:15+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-18T16:36:34+00:00

  *Sưu tầm câu thơ thể hiện vai trò của văn chương lúc chống giặc của Nguyễn ĐÌnh Chiểu

  – chớ để con nào sơ lậu, phải ra tay lấp lỗ tam bành;

  Đừng cho chúng nó sẩy ra, phải hết sức trừ đồ lục tặc

                               ( Bài thơ: Thảo Thử Hịch_ Nguyễn Đình Chiểu)

  * Sưu tầm câu thơ kể về ông Nguyễn Đình Chiểu ( mù mắt nhưng tâm trí không mù )

        Tiên rằng : khô héo là gan,

     Ôi thôi con mắt đã mang lấy sầu

        Mịt mù còn thấy chi đâu

     Chân đi đã mỏi, mình đau như dần

         Có thân phải khổ lấy thân

     Than ôi! Thân biết mấy lần chẳng thay. 

                                         ( Bài thơ: Mù đôi mắt, sáng tâm linh_ Nguyễn Đình Chiểu)

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )