Sưu tầm các câu tục ngữ về thiên nhiên và Lao động sản xuất ở Khánh Hoà

Question

Sưu tầm các câu tục ngữ về thiên nhiên và Lao động sản xuất ở Khánh Hoà

in progress 0
Acacia 8 months 2021-05-24T12:17:48+00:00 1 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-05-24T12:19:44+00:00

  – “ Bao giờ trời kéo vảy tê

  Sắp gồng, sắp gánh ta  về kẻo mưa”

  – “Thế gian chẳng biết thì nhầm

  Trời sấm ầm ầm là trời chưa mưa”

  – “Mưa đồng Cọ, gió Tu Bông”

  – “Ông tha mà bà không tha

  Liền cho cây lụt hăm ba tháng mười”

  – “Ngựa Lồng, Trâu Đụng, Giàng Xay

  Khỏi ba thác ấy khoanh tay mà ngồi”

  -“Cọp Khánh Hoà, ma Bình Thuận”

  “Mây Hòn Hèo, heo Đất Đỏ”

  – “Được mùa lúa, úa mùa cau”

  – “Tôm đi chạng vạng, cá đi rạng đông”

  – “Một lần mà tởn đến già

  Không đi nước mặn nữa hà ăn chân”.

  – “Giọt mưa trước nhỏ đâu, giọt mưa sau nhỏ đó”

  – “Con khôn cha mẹ nao răn

  Ví như trái bưởi ai lăn nó tròn”

  – “Gà nòi không tập cũng hay

  Con nòi không tập cũng tày thế gian”

  – “Trời sinh trái mít có gai

  Con hư tại mẹ dẫn trai vô nhà”

  – “Trai tơ lấy phải nạ dòng

  Tổ tông khiến mạt chớ  tơ hồng nào xe”

  – “Ăn sao cho được của người

  Thương sao cho được vợ người mà thương

  – “Vô duyên dù bận áo sa

  Áo ra đằng áo người ra đằng người

  Có duyên dù bận áo tơi

  Đầu đội nón cời duyên vẫn hoàn duyên”.

  – “Rượu ngon bất luận bè sành

  Áo rách khéo vá hơn lành vụng may”

  – “Dó lâu năm dó thành kỳ

  Đá kia lăn lóc có khi thành vàng

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )