sửa lại bài thơ nhưng vẫn giữ lại từ đầu tiên của mỗi câu (đọc kĩ đề) tri thức ngày xưa trở lại đây ân tình sâu nặng của cô thầy lái chuyến đò chiều

Question

sửa lại bài thơ nhưng vẫn giữ lại từ đầu tiên của mỗi câu (đọc kĩ đề)
tri thức ngày xưa trở lại đây
ân tình sâu nặng của cô thầy
lái chuyến đò chiều sang bến đây
đò đến vinh quang nơi đất lạ
cảm ơn người đã lái đò hay
ơn này trò mãi ghi trong dạ
người đã giúp con vượt đắng cay

in progress 0
Gerda 6 months 2021-07-26T14:11:30+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-26T14:12:41+00:00

  tri thức năm xưa vẫn ở đây

  ân tình không phai của thầy cô

  lái chuyến đò chiều sang bến đây

  đò đến vinh quang nơi đất lạ

  cảm ơn người đã lái đò hay

  ơn này trò mãi ghi trong tim

  người đã giúp trò vượt bao đắng cay

  0
  2021-07-26T14:13:08+00:00

   tri thức chúng em cần trên tay

  ân tình sâu nặng của cô thầy

  lái chuyến đò đưa trò qua sông

  đò trở tri thức, trở tình thương

  cảm ơn đò, cảm ơn thầy cô 

  ơn này học trò mãi khắc ghi

  người đã mang con tới tương lai.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )