Sự khác nhau cơ bản giữa Văn học dân gian và Văn học trung đại được thể hiện ở: trả lời giúp mik thanks

Question

Sự khác nhau cơ bản giữa Văn học dân gian và Văn học trung đại được thể hiện ở:
trả lời giúp mik thanks

in progress 0
RI SƠ 3 days 2021-07-22T17:23:51+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-22T17:25:38+00:00

  *Sự khác nhau giữa Văn học dân gian và văn học Trung Đại:

  Về Văn Học Dân Gian:

  +Văn học dân gian thì do nhân dân sáng tác, không rõ tác giả.

  +Được truyền miệng từ đời này sang đời khác và được gọt giũa, có nhiều dị bản trong cùng một tác phẩm.

  Về Văn Học Trung Đại:

  +Văn học được sáng tác ở Thế kỉ X cho đến Thế Kỉ XIX

  +Dựa vào hoạt động, trí tưởng tượng và tập trung cốt lõi là về lịch sử Việt Nam nói riêng và Thế giới hay nhân loại nói chung.

  0
  2021-07-22T17:25:45+00:00

  – Sự khác nhau được thể hiện ở :  + Phương thức lưu truyền

                                                           + Lực lượng sáng tác

  Học_tốt !

  Cho mik câu trả lời hay nhất nhó ><

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )