Sử dụng thuật ngữ “điều kiện đủ” để phát biểu các định lý sau đây. a,Nếu tứ giác MNPQ là một hình vuông thì hai đường chéo MP và NQ bằng nhau. b,Trong

Question

Sử dụng thuật ngữ “điều kiện đủ” để phát biểu các định lý sau đây.
a,Nếu tứ giác MNPQ là một hình vuông thì hai đường chéo MP và NQ bằng nhau.
b,Trong mặt phẳng, nếu hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì hai đường thẳng ấy song song với nhau.
c,Nếu hai tam giác bằng nhau thì chúng có diện tích bằng nhau.
=

in progress 0
Dâu 1 year 2020-11-22T11:04:26+00:00 2 Answers 100 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-22T11:05:44+00:00

  a,Tứ giác MNPQ là một hình vuông là điều kiện đủ để hai đường chéo MP và NQ bằng nhau.

  b,Trong mặt phẳng, hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba là điều kiện đủ để hai đường thẳng ấy song song với nhau.

  c,Hai tam giác bằng nhau là điều kiện đủ để chúng có diện tích bằng nhau.

  0
  2020-11-22T11:06:14+00:00

  `a) MNPQ` là hình vuông là điều kiện đủ để hai đường chéo `MP` và `NQ` bằng nhau

  `b)` Trong mặt phẳng, 2 đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với 1 đường thẳng thứ ba là điều kiện đủ để hai đường thẳng ấy song song với nhau

  `c)` Hai tam giác bằng nhau là điều kiện đủ để chúng có diện tích bằng nhau

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )